Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer
 • Meer onderzoek...
De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.

Laatste nieuws

 • Nieuwsbericht | 27 oktober 2016

  Algemene Rekenkamer onderzoekt investeringen in kwaliteit hoger onderwijs

  De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs in de jaren 2015 – 2017.

 • Nieuwsbericht | 22 oktober 2016

  Onderzoek Investeringsagenda Belastingdienst

  De Algemene Rekenkamer gaat met staatssecretaris Financiën Wiebes en de leden van de Tweede Kamercommissie Financiën in gesprek over de inrichting van het onderzoek naar de vertrekregeling bij de Belastingdienst. Dat antwoordt de Algemene Rekenkamer op het verzoek van de staatssecretaris om ‘onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedane uitgaven tot en met september 2016 met betrekking tot de Investeringsagenda Belastingdienst.’

 • Nieuwsbericht | 13 oktober 2016

  Een toekomstbestendige Algemene Rekenkamer

  De Algemene Rekenkamer heeft in maart 2016 haar strategie Inzicht als basis voor vertrouwen vastgesteld. Als organisatie laveert de Algemene Rekenkamer tussen klassieke kwaliteit en moderne effectiviteit.

 • Meer nieuws...

Volledige versie