Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer 200 jaar 1814-2014
 • Meer onderzoek...
In het Verslag 2013 verantwoordt de Algemene Rekenkamer zich over de resultaten van haar werk in 2013..

Laatste nieuws

 • Nieuwsbericht | 16 oktober 2014

  Meer huurtoeslagen, bezuiniging op apparaatskosten nog uitdaging

  In een brief aan de Tweede Kamer wijst de Algemene Rekenkamer op 16 oktober 2014 op een aantal aspecten naar aanleiding van de begroting 2015 voor de minister voor Wonen en Rijksdienst. Deze brief past in een reeks waarin de Algemene Rekenkamer tot medio november opvallende punten bij de departementale begrotingen toegelicht worden.

 • Nieuwsbericht | 16 oktober 2014

  Aanvullende informatie toezicht op woningcorporaties

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer op 16 oktober 2014 aangeven hoeveel ambtelijk personeel de rijksoverheid beschikbaar had voor het zogenoemde volkshuisvestelijke toezicht op de woningcorporaties. Uitgelegd wordt waarom het Ministerie van BZK personeel inhuurde voor deze taak.

 • Nieuwsbericht | 15 oktober 2014

  Risico’s voor kwaliteit en efficiënt onderhoud hoofdwegen

  Voor tweede maal in tien jaar onderhoudsachterstanden

 • Meer nieuws...

Volledige versie