Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer 200 jaar 1814-2014
 • Meer onderzoek...
In het Verslag 2013 verantwoordt de Algemene Rekenkamer zich over de resultaten van haar werk in 2013..

Laatste nieuws

 • Nieuwsbericht | 17 juli 2014

  Verklaring Algemene Rekenkamer naar aanleiding van artikel Financieele Dagblad 17 juli 2014

  Het FD van heden 17 juli 2014 wijdt op blz. 15 een artikel aan de beschuldiging dat Rekenkamerpresident Saskia Stuiveling gelobbyd zou hebben voor een oude studievriend en dat mede door haar ingrijpen een strafonderzoek naar een ondernemer zou zijn geopend.
  Het antwoord hierop luidt: neen.

 • Nieuwsbericht | 2 juli 2014

  Webdossier EU-governance geactualiseerd

  De Algemene Rekenkamer heeft op 3 juli 2014 nieuwe informatie toegevoegd aan het webdossier EU-governance. Het dossier geeft nu de stand van zaken weer per 1 juni 2014. De Tweede Kamer is hierover per brief geïnformeerd.

 • Nieuwsbericht | 2 juli 2014

  Algemene Rekenkamer vraagt om aandacht voor onafhankelijke controle op bankentoezicht

  De Algemene Rekenkamer vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor onafhankelijke externe controle op het toezicht op banken. Vanaf 4 november 2014 gaat de Europese Centrale Bank (ECB) toezicht uitvoeren op de 128 grootste banken van de eurozone. De nationale autoriteiten blijven toezicht houden op de overige banken.

 • Meer nieuws...

Volledige versie